Bdr Robert Rapi Te Pohe-Bush, 161 Bty, 16 Fd Regt RNZA

From Dave Bahler:

Today we acknowledge the death of former Bdr Robert Rapi Te Pohe-Bush, 161 Bty, 16 Fd Regt RNZA.
Tangi at Rehua Marae, Christchurch at 1300hrs on 18 June 2016.

Rest in Peace E Hoa. 'E aku rangatira o Tumatauenga kua wehe atu ki tua o te arai, haere, haere, haere atu ra ki ratou ma e whanga ana mo tatou katoa.